Bc. Zuzana TOGNEROVÁ

Master's thesis

Hodnocení genotoxického potenciálu odpadních a povrchových vod

The evaluation of the genotoxic potential of wastewater and surface water
Abstract:
Diplomová práce je ve své teoretické části zaměřena na rizika kontaminace povrchových vod genotoxickými látkami a na vliv těchto látek na ţivé organismy, dále se věnuje problematice ochrany vod a detekčním systémům pro stanovení genotoxicity. Experimentální část zahrnuje teoretické i praktické zvládnutí Amesova testu v plotnové a miniaturizované fluktuační variantě na standardních mutagenech (azid …more
Abstract:
The thesis is focused on the risk of contamination of surface water by genotoxic agents and on the effects of these substances on living organisms, also deals with the issue of water protection and detection systems for determining genotoxicity, in the theoretical part. The experimental part includes theoretical and practical mastery of the Ames test in the plate incorporation and the miniaturized …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2015
Accessible from:: 27. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOGNEROVÁ, Zuzana. Hodnocení genotoxického potenciálu odpadních a povrchových vod. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta