Bc. Věra Novotná, DiS.

Diplomová práce

Dopad domácího násilí na osobní život oběti

The consequences of domestic violence on personal life of victim
Anotace:
Diplomová práce „Dopad domácího násilí na osobní život oběti” pojednává o problematice domácího násilí páchaného na ženách, přičemž se zabývá především následky, se kterými se oběti musí potýkat. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení jednotlivých aspektů týkajících se problematiky domácího násilí, jako jsou celková charakteristika této problematiky nebo informace o obětech a pachatelích domácího …více
Abstract:
Diploma thesis „The consequences of domestic violence on personal life of victim” deals with the issue of domestic violence commiting on women and the consequences which a victim must face. The first part, which is theoretical part deals with explanation of individual aspects of the domestic violence issue which is the whole characteristics of this issue or the information about the victims and offenders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Hrdá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta