Agáta PAVLÁTOVÁ

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u neformálních pečujících

Burnout Syndrome of the Informal Caregivers
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá syndromem vyhoření u neformálních pečujících. Teoretická část je zaměřena na neformální péči, podporu neformálních pečujících a syndrom vyhoření. Cílem výzkumné části práce bylo zjistit, zda se u neformálních pečujících vyskytuje syndrom vyhoření. Výskyt syndromu vyhoření u neformálních pečujících byl zjišťován prostřednictvím kvantitativního dotazníkového šetření …více
Abstract:
The presented thesis deals with the burnout syndrome of the informal caregivers. The thesis is divided into a theoretical and a research part. The theoretical one focuses on informal care, support of informal caregivers and burnout. The aim of research part was determinate burnout syndrome of the informal caregivers. Burnout of the informal caregivers was investigated by a quantitative questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÁTOVÁ, Agáta. Syndrom vyhoření u neformálních pečujících. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií