Bc. Lukáš Ondrůj

Bakalářská práce

Dlouhodobá pěstounská péče a syndrom vyhoření

Long-term foster care and burnout syndrome
Anotace:
Bakalářská práce Dlouhodobá pěstounská péče a syndrom vyhoření pojednává o úskalích, která doprovází dlouhodobou pěstounskou péči a případných nebezpečí, kterými jsou dlouhodobí pěstouni ohrožení z hlediska syndromu vyhoření. V teoretické části je definován a popsán syndrom vyhoření, jeho fáze, příznaky a případná preventivní opatření. Dále pak dlouhodobé pěstounství, motivace a úskalí, s kterými se …více
Abstract:
The Bachelor thesis Long-term Foster Care and the Burnout Syndrome deals with the challenges related to long-term foster care and the possible dangers that the long-term foster parents might face from the perspective of the burnout syndrome. The theoretical part focuses on the burnout syndrome, its phases, symptoms, and possible precautions. It also deals with the issue of long-term foster care, motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Sucháček
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta