Jaroslava Vejsadová

Diplomová práce

Problematika péče o terminálně nemocné v domácím prostředí

Problems connected to sick-nursing of patients with final phase illnesses in domestic environment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem problematiky péče o terminálně nemocné v domácím prostředí. V teoretické části práce je kapitola věnována filozofii smrti a umírání, jsou zde rozebírány fáze dle E. K. Rossové a srovnávání modelu ritualizovaného a institucionalizovaného umírání. Další kapitola se věnuje paliativní péči, historii, financování a vzdělávání v paliativní péči. Teoretickou část práce uzavírá …více
Abstract:
This diploma thesis concentrates on problems connected to sick-nursing of patients with final phase illnesses in domestic environment. Theoretical part of the thesis contains a chapter devoted to philosophy of death and dying in which it looks through phases according to E. K. Ross and at comparison of ritual and institute dying. Next chapter concentrates on palliative care, history, financing and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: Helena Kisvetrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.