Ing. Jiří Novák

Bakalářská práce

Opravy a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

Repair and technical appreciation of long term fixed assets
Anotace:
Anotace práce: Cílem této bakalářské práce je popis a rozbor rozdílů mezi opravami a technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku a posouzení jejich vlivu na daň z příjmu. První část bakalářské práce charakterizuje dlouhodobý majetek, popisuje rozdíl mezi prostými opravami a technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku. Druhá část práce se zabývá definicí samotného technického zhodnocení …více
Abstract:
Theses Annotation: The aim of this thesis is to describe and analyse the differences between repair and technical appreciation of long-term fixed assets and their influence on the income tax. The first part of the bachelor theses characterises long-term assets, it also describes the difference between common repairs and technical appreciation of long-term fixed assets. The second part of the work deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Ludmila Jůzová, CSc.
  • Oponent: Věra Jetmarová, dipl. tech.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management