Alena Matoušková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Komunitní sociální práce s Romy - případová studie

Community social work with Roma - Case study
Abstract:
Absolventská práce se zabývá tématem komunitní sociální práce s Romy. Cílem je zpracovat, v jakém současném stavu se nachází komunitní sociální práce s Romy v České republice. Absolventská práce analyzuje tuto problematiku pomocí teorie v odborné literatuře a pomocí výzkumu. V práci je ve výzkumné části využita případová studie na konkrétní komunitní centrum v České republice.
Abstract:
The graduate thesis deals with the topic of community social work with Roma people. The aim is to work out the current state of community social work with Roma people in the Czech Republic. The graduate thesis analyzes this issue by using theory in specialized literature and research. A case study on a specific community center in the Czech Republic is used in the research section.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2018
  • Supervisor: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Iva Linhartová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / field:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce