Bc. Kateřina Vintrová

Diplomová práce

Návrh lokálního rozvoje prostřednictvím konceptu Smart City v Uherském Hradišti

Local Development Proposal Applying the Smart City Concept in Uherské Hradiště
Anotace:
Města se potýkají s řadou problémů a hledají opatření k jejich řešení v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Již několik let je věnována značná pozornost lokálnímu rozvoji prostřednictvím koncepce Smart City. Podstatou problematiky je především zájem o zlepšení kvality života obyvatel, jež se pojí s poskytováním lepších služeb pomocí moderních technologií. Rozhodujícím aspektem je však přístup a …více
Abstract:
The cities deal with a number of problems and seek measures to solve them in accordance with sustainable development. There has been paid a noticeable attention to local development through the Smart City strategic managing for several years. The nature of the issue is primarily the interest in improving quality of life in population, which is connected with a provision of better services via modern …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Danko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vintrová, Kateřina. Návrh lokálního rozvoje prostřednictvím konceptu Smart City v Uherském Hradišti. Zlín, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj