Dana Zezulková

Bakalářská práce

Vliv obecní policie na snižování kriminality ve vybraném regionu

Influence of local police to lower the crime rate in Mikulov
Anotace:
Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. V první části teorie jsou definovány základní pojmy o obecní policii. Druhá část charakterizuje Městskou policii Mikulov od jejího založení roku 1992 a její celkovou činnost včetně preventivních programů. Třetí část zahrnuje sběr statistických dat, přestupků a trestných činů za dané období a jejich vyhodnocení. Praktická část bakalářské práce, zjišťuje …více
Abstract:
This bachelor's thesis consists of two parts, theory and research. The first chapter of the theoretic part deals with basic terminology of the subject of municipal police. Second chapter characterizes the Mikulov Municipal Police force since its establishment in 1992 and its overall activity, including prevention programs. Third chapter contains collection of statistical data, offences and criminal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Juříček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS