Petr Píša

Bakalářská práce

Porovnání postavení a úkolů obecní policie a Policie ČR

A comparison of the position and tasks of the municipal police and the Police of the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je srovnání obecní policie a Policie České republiky, a to především v jejich úkolech a postavení, v práci bude obsažen rozbor platné právní úpravy a její praktická aplikace. A také poukázat na případné nedostatky právní úpravy či aplikace a navrhnout možná řešení. Kdy dále bude zhodnoceno, zda je vhodnější působnost obecní policie i Policie České republiky v oblasti veřejného …více
Abstract:
The objective of this work is comparison municipal police and the Police of the Czech Republic, especially in their duties and will be included in the existing legislation and its practical application. I also point out any shortcomings or the legislation and to propose possible solutions. I will also be assessed that the municipal police and the Police of the Czech Republic in the field of public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS