Mgr. Jan Košíček

Advanced ('rigorózní') thesis

Syndrom vyhoření u pracovníků etopedických zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v České republice

The Staff Burnout Syndrome in Behavioral Education Center with Institutional and Protective Education in the Czech Republic
Abstract:
Rigorózní práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. První kapitola se zaměřuje na rozbor stresu jako základního činitele vzniku syndromu vyhoření. Jsou zde uvedeny některé definice tohoto pojmu, specifikovány jednotlivé stresory. Dále je zde popsán všeobecný adaptační syndrom. Závěr kapitoly uvádí jednotlivé příznaky stresu. Obsahem druhé kapitoly je specifikace syndromu vyhoření Dále nachází …more
Abstract:
The Rigorous Thesis is divided into theoretical and empirical parts. The first chapter focuses on stress analysis as a basic factor in burn-out syndrome development. Here, some definitions of this term are given, as well as the specifications of individual stressors. In addition, a general adaptation syndrome is described herein. The final part of the chapter specifies the individual stress symptoms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Reader: doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., doc. PaedDr. PhDr Ilona Pešatová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta