Mgr. Jan Košíček

Advanced ('rigorózní') thesis

Syndrom vyhoření u pracovníků etopedických zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v České republice

The Staff Burnout Syndrome in Behavioral Education Center with Institutional and Protective Education in the Czech Republic
Anotácia:
Rigorózní práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. První kapitola se zaměřuje na rozbor stresu jako základního činitele vzniku syndromu vyhoření. Jsou zde uvedeny některé definice tohoto pojmu, specifikovány jednotlivé stresory. Dále je zde popsán všeobecný adaptační syndrom. Závěr kapitoly uvádí jednotlivé příznaky stresu. Obsahem druhé kapitoly je specifikace syndromu vyhoření Dále nachází …viac
Abstract:
The Rigorous Thesis is divided into theoretical and empirical parts. The first chapter focuses on stress analysis as a basic factor in burn-out syndrome development. Here, some definitions of this term are given, as well as the specifications of individual stressors. In addition, a general adaptation syndrome is described herein. The final part of the chapter specifies the individual stress symptoms …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., doc. PaedDr. PhDr Ilona Pešatová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta