Bc. Martin Polívka

Bachelor's thesis

Analýza politické reklamy v kampani KDU-ČSL

An analysis of political advertising in the KDU-ČSL campaign
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje politickou reklamu KDU-ČSL, její tvorbu a financování. Pozornost je zaměřena také na vizuální styl a image strany. Zkoumány jsou i vybrané typy použitých reklam v letech 2010 – 2014. Práce tudíž zachycuje proces návratu strany do Poslanecké sněmovny z hlediska politické reklamy. Cílem práce je nabídnout podrobný ucelený informační přehled o směřování politické reklamy …more
Abstract:
The bachelor thesis analyzes the political advertising of the KDU-CSL, its formation and financing. Our attention is also focused on visual style and image of the party. We also examine some selected types of ads used between 2010-2014. Therefore the thesis captures the process of the return of the party to the Chamber of Deputies in terms of political advertising. The aim of the thesis is to offer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií