Bc. Lukáš Vaněk

Diplomová práce

Ekonomická přidaná hodnota a zhodnocení finanční výkonnosti organizace

Economic added value and financial efficiency evaluation of organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá diferenciací mezi českými účetními standardy (ČÚS) a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Dále tato práce řeší vliv účetních systémů na jednotlivé generace finančních ukazatelů výkonnosti se zaměřením na Ekonomickou přidanou hodnotu (EVA) a vliv výpočtů různých metod nákladů vlastního kapitálu na ukazatel EVA. V rámci Diplomové práce byl potvrzen vliv účetního …více
Abstract:
The thesis is focused on differentiation between Czech accounting standards (ČÚS) and international financial reporting standards (IFRS). The thesis solved effects of accounting systems on individual generations of financial indexes of efficiency with targeting of Economic value added (EVA) and effects of variety of methods of shareholder’s capital expenses computations on index EVA. Within the framework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní