Caroline Mertlová

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost firem v odvětví automobilového průmyslu s důrazem na lidský kapitál

Corporate social responsibility in the automotive industry with an emphasis on human capital
Anotace:
Práce se zabývá společenskou odpovědností firmy GRAMMER CZ, která spadá do mezinárodní skupiny GRAMMER AG. Hlavní důraz je kladen na společenskou odpovědnost týkající se zaměstnanců firmy, jejich zapojení do daného tématu a zapojení zaměstnanců v rámci celé skupiny. Analyzuje funkčnost a znalost modelu společenské odpovědnosti ve vybraných podnikových lokacích a na základě výsledků definuje cíl, který …více
Abstract:
The thesis deals with the social responsibility of GRAMMER CZ, which belongs to the international GRAMMER AG group. The main focus is on the social responsibility of the company's employees, their involvement in the topic and the involvement of employees within the whole group. It analyses the functionality and knowledge of the social responsibility model in the selected corporate locations and, based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2023
  • Vedoucí: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.