Theses 

Ekonomická přidaná hodnota a zhodnocení finanční výkonnosti organizace – Bc. Lukáš Vaněk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Vaněk

Diplomová práce

Ekonomická přidaná hodnota a zhodnocení finanční výkonnosti organizace

Economic added value and financial efficiency evaluation of organization

Anotace: Diplomová práce se zabývá diferenciací mezi českými účetními standardy (ČÚS) a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Dále tato práce řeší vliv účetních systémů na jednotlivé generace finančních ukazatelů výkonnosti se zaměřením na Ekonomickou přidanou hodnotu (EVA) a vliv výpočtů různých metod nákladů vlastního kapitálu na ukazatel EVA. V rámci Diplomové práce byl potvrzen vliv účetního systému na všechny čtyři generace finančních ukazatelů výkonnosti a také byl potvrzen vliv metod výpočtů nákladů na vlastní kapitál na ukazatel EVA Entity.

Abstract: The thesis is focused on differentiation between Czech accounting standards (ČÚS) and international financial reporting standards (IFRS). The thesis solved effects of accounting systems on individual generations of financial indexes of efficiency with targeting of Economic value added (EVA) and effects of variety of methods of shareholder’s capital expenses computations on index EVA. Within the framework of this thesis was validated specificity of accounting system on all four generations of financial indexes of efficiency as well as effect of methods of shareholder’s capital expenses computations on index EVA Entity.

Klíčová slova: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), Mezinárodní účetní standardy (IAS), České účetní standardy (ČÚS), Zisková marže, Rentabilita aktiv (ROA), Rentabilita vlastního kapitálu (ROE), Stavebnicová metoda, EVA Equity, Čistá operativní aktiva (NOA), Zisk z operativní činnosti po zdanění (NOPAT), Vážené průměrné náklady kapitálu (WACC), Model oceňování kapitálových aktiv (CAMP), Průměrná rentabilita vlastního kapitálu v odvětví (ROE), EVA Entity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:53, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz