René HABICH

Bakalářská práce

Integrace romských dětí předškolního věku do majoritní společnosti ve vyloučené lokalitě Šluknov.

Integration of pre-school Roma children into the majority society in an excluded locality of Šluknov.
Anotace:
Bakalářská práce "Integrace romských dětí předškolního věku do majoritní společnosti ve vyloučené lokalitě Šluknov'', je rozdělena do dvou částí. V teoretické části práce je popsána vyloučená lokalita Šluknov, sociální vyloučení, specifika vzdělávání romských dětí, organizace zabývající se integrací romských dětí předškolního věku ve Šluknově. Zvláštní pozornost je věnována činnosti předškolního centra …více
Abstract:
This bachelor's dissertation "The integration of preschool Romany children into the majority in the socially excluded locality Šluknov" is divided in two parts. The theoretical part describes the socially excluded locality Šluknov, social exclusion, particularity of education of Romany children and organization dealing with integration of preschool Romany children in Šluknov. Special concern is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Vladimír Šik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HABICH, René. Integrace romských dětí předškolního věku do majoritní společnosti ve vyloučené lokalitě Šluknov.. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta