Mgr. Eva SEVELKOVÁ

Bakalářská práce

Vývoj přístupu k sociální exkluzi z pohledu publikací určených pro sociální práci

-

Development of the Approach to Social Exclusion from the Point of View of Publications Intended for Social Work
Anotace:
Cíle této bakalářské práce byly stanoveny dva. Prvním z nich je zmapování prezentace sociálně znevýhodněných osob z pohledu publikací určených pro sociální práci. Druhým cílem je zmapování doporučených přístupů sociální práce se sociálně znevýhodněnými osobami z pohledu publikací určených pro sociální práci. Za účelem dosažení stanovených cílů byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie a metoda analýzy …více
Abstract:
This bachelor thesis has set two goals. The first of them is to map the presentation of socially disadvantaged people from the point of view of publications intended for social work. The second goal is to map the recommended approaches to social work with socially disadvantaged people from the perspective of publications intended for social work. In order to achieve the set goals, a qualitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Alena Kajanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEVELKOVÁ, Eva. Vývoj přístupu k sociální exkluzi z pohledu publikací určených pro sociální práci. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1rfoli 1rfoli/2
1. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.