Ing. Hana Pfeiferová

Bakalářská práce

Analýza systému jakosti v podniku

Analysis of company quality management systém
Anotace:
Abstrakt Po vstupu České republiky do Evropské unie se začíná ztrácet konkurenční výhoda našich podniků v podobě levné pracovní síly. Úroveň výrobních nákladů se začíná vyrovnávat s náklady vyspělých států unie, a proto musí naši výrobci hledat jiné zdroje, aby dokázaly obstát v konkurenčním prostředí. Ukazuje se, že v současné době, kdy nabídka zboží výrazně převyšuje poptávku, již není cena pro zákazníky …více
Abstract:
Abstrakt Nach dem Eintritt der Tschechischer Republik in die EU beginnt sich der Wettbewerbsvorteil unserer Unternehmen in der Form von billiger Arbeitskraft zu verlieren. Das Produktionskostenniveau beginnt sich mit den Kosten von entwickelten Staaten der Union auszugleichen, und deshalb müssen unsere Hersteller neue Quellen suchen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Es zeigt sich, dass heutzutage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní