Marek BIČÁK

Bakalářská práce

Zhodnocení modelových příkladů revitalizací brownfields v Ústeckém kraji

Evaluation of model cases of revitalization of brownfields in Usti region
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce "Zhodnocení modelových příkladů revitalizací brownfields v Ústeckém kraji" je analýza revitalizací brownfields v Ústeckém kraji, České republice a okrajově také revitalizací celosvětových. Základními prvky pro zhodnocení revitalizací je jejich podrobná studie a následná komparace. Poslední částí bakalářské práce je výběr současných brownfields nebo neúspěšných revitalizací …více
Abstract:
The main target of the bechelor thesis "Evaluation model situations of revitalization in the Usti district" is analysis revitalization brownfields in the Usti district, Czech republic and marginally worldwide revitalizations. The basic elements for evaluation revitalizations is their particular study and consecutive comparison. Last part of the bechelor is selection of contemporary brownfields or unsuccessful …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BIČÁK, Marek. Zhodnocení modelových příkladů revitalizací brownfields v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická