Theses 

Sociálně vyloučená lokalita jako oběť "oboustranné kriminality." – Adéla LACHOUTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie

Adéla LACHOUTOVÁ

Bakalářská práce

Sociálně vyloučená lokalita jako oběť "oboustranné kriminality."

An Analysis of Criminal Activity in Relation to Socially Excluded Locality.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem "oboustranné kriminality" v kontextu sociálně vyloučené lokality v obci v Plzeňském kraji. Zabývá se trestnou činností, která je páchána jak jejími sociálně vyloučenými obyvateli, tak majoritní společností vůči těmto obyvatelům. Vychází z etnografického výzkumu založeného na metodě návratového zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů.

Abstract: This Bachelor thesis investigates and discusses the phenomenon of "mutual crime" in Roma ghettoes in the Czech Republic. Using Ali Madanipour's concept of socio-spatial exclusion and Marek Jakoubek's theory of "Roma crime", it depicts the world of majority society and the world of the excluded Roma as two different perceptions of social relations out of which emerge various forms of criminal behaviour. The text focuses on the (un)conscious violation of basic human rights of the Roma minority by actors from the majority as one of the main factors underlying criminal conduct in this context. The empirical part of this thesis analyses data constructed through ethnographic research in a Roma ghetto in a Czech village. Data were collected via participant observation and semi-structured interviews with actors in the field.

Klíčová slova: Sociální exkluze, kriminalita, Romové, prostor.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70136 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

LACHOUTOVÁ, Adéla. Sociálně vyloučená lokalita jako oběť "oboustranné kriminality.". Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 07:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz