Adéla LACHOUTOVÁ

Bakalářská práce

Sociálně vyloučená lokalita jako oběť "oboustranné kriminality."

An Analysis of Criminal Activity in Relation to Socially Excluded Locality.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem "oboustranné kriminality" v kontextu sociálně vyloučené lokality v obci v Plzeňském kraji. Zabývá se trestnou činností, která je páchána jak jejími sociálně vyloučenými obyvateli, tak majoritní společností vůči těmto obyvatelům. Vychází z etnografického výzkumu založeného na metodě návratového zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů.
Abstract:
This Bachelor thesis investigates and discusses the phenomenon of "mutual crime" in Roma ghettoes in the Czech Republic. Using Ali Madanipour's concept of socio-spatial exclusion and Marek Jakoubek's theory of "Roma crime", it depicts the world of majority society and the world of the excluded Roma as two different perceptions of social relations out of which emerge various forms of criminal behaviour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LACHOUTOVÁ, Adéla. Sociálně vyloučená lokalita jako oběť "oboustranné kriminality.". Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/