Ing. Bc. Jana Smolková

Diplomová práce

Zájem nezaměstnaných o nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve Zlínském kraji

Interest of Unemployed People in Active Employment Policy Instruments in the Zlín Region
Anotace:
Tato práce se zabývá zájmem nezaměstnaných osob o nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Věnuje se trhu práce, jeho definici, popisu a funkcím, které plní v ekonomice. S trhem práce úzce souvisejí pojmy zaměstnanost a nezaměstnanost, proto jsou v práci definovány a jsou zde také vysvětleny jednotlivé typy nezaměstnanosti. Nezaměstnanost jako nežádoucí jev má dopady na fungování společnosti. Z tohoto …více
Abstract:
This work deals with the interest of unemployed persons in the instruments of active employment policy instruments. It focuses on the labour market, its definition, description and functions in the economy. The labour market is closely related to the notions 'employment' and 'unemployment', so they are defined in the text and there are also explained the different types of unemployment. An unemployment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smolková, Jana. Zájem nezaměstnaných o nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve Zlínském kraji. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe