Marek Novotný

Bakalářská práce

Vývoj cestovního ruchu v ČR a jeho místo v globálních trendech vývoje turistických aktivit od přelomu 20. a 21. století

Development of tourism in the Czech republic and his place in global trends of tourism activities since turn of the 20th and 21st century
Anotace:
Tato práce má za cíl prozkoumat vývoj cestovního ruch v České republice od počátku 90. let minulého století až do současnosti. V teoretické části jsou specifikovány charakteristiky a podstatné rysy cestovního ruchu a stručný vývoj historie cestovního ruchu v Československu do začátku sledovaného období. Také se zabývá jeho místem v ekonomickém a sociálním rozvoji států a regionů. Praktická část zkoumá …více
Abstract:
This paper aims to examine development of tourism in the Czech Republic since the early 1990s to the present. In the theoretical part are described characteristics and essential features of tourism and develompent of tourism in Czhechoslovakia until the early 1990s. It is also dedicated to the place of tourism in the economic and social development of states and regions. The practical part examines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní