Martin Mikoláš

Bakalářská práce

Mobile Commerce Development in the Czech Republic and the UK

Mobile Commerce Development in the Czech Republic and the UK
Anotace:
Mobilní obchodování, které můžeme také popsat jako komerční poskytování multimediálního a informačního obsahu směrem k uživatelům mobilních telefonů a podobných zařízení, se těší stále většímu zájmu a rozvíjí se souběžně se šířením širokopásmových mobilních sítí a také s rostoucím rozvojem mobilních komunikačních technologií. Co kdysi v minulosti bylo omezeno jen na jednoduché služby jako vyzváněcí …více
Abstract:
Mobile commerce, which is also known as commercial data content services delivered to mobile phones or similar devices, is gaining increasing acceptance and developing rapidly concurrently with the dissemination of broadband mobile networks and with the increasing development of mobile communication technology. What only a few years back to the past was limited to a simple serv¬ices such as ring tones …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: Milena Tvrdíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava