Nicole Špruncová

Bachelor's thesis

Milestones in Anglo-american Comics

Milestones in Anglo-american Comics
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the historical development of American comics. The description of the main and principal events, which influenced the production of comics, is another important part of this thesis. The next part describes major characters of American comics. Inseparable part is the short characteristic of the most important creators of comics and the specification of publishing houses …more
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj amerického komiksu. Důležitou součástí této práce je popis hlavních a zásadních událostí, které měly vliv na tvorbu v oblasti komiksu. Další část popisuje hlavní postavy amerického komiksu. Nedílnou součástí je také krátká charakteristika nejdůležitějších tvůrců komiksu a specifikace nakladatelství DC Comics a Marvel Comics.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014
Accessible from:: 2. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Vinklárek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Špruncová, Nicole. Milestones in Anglo-american Comics. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration

Theses on a related topic