Denisa STUCHLÍKOVÁ

Diplomová práce

Otroctví jako aspekt severoamerické kolonizace

Slavery as an aspect of North American colonization
Anotace:
Diplomová práce s názvem Otroctví jako aspekt severoamerické kolonizace se zabývá otroctvím a jeho rolí v kolonizaci dnešních Spojených států amerických, která probíhala od 15. do 19. století. Práce bude zkoumat, jak probíhala samotná kolonizace, kdo byl zotročován a kým. Cílem práce je pak odhalit jaký přínos instituce otroctví vnesla do utváření společnosti v Novém světě.
Abstract:
This thesis titled as Slavery as an aspect of North American colonization deals with slavery and its role during the colonization of today's United States of America, which took place from the 15th to the 19th century. The thesis will examine the process of colonization itself and also it will deal with who was enslaved and by whom. The main goal of this thesis is to find out what benefits the institution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUCHLÍKOVÁ, Denisa. Otroctví jako aspekt severoamerické kolonizace. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta