Ing. Pavlína Hercíková

Bakalářská práce

Hodnocení efektivnosti investice do developerského projektu

Efficiency evaluation of investment into development project
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou investic do developerských projektů. Zvolit správnou investici není jednoduché, nezbytné jsou důkladně připravené podklady a efektivní hodnocení zvažovaného investičního záměru. V úvodní, teoretické, části jsou charakterizovány základní pojmy spjaté s danou problematikou a popsány jednotlivé statické a dynamické metody hodnocení efektivnosti investičních projektů …více
Abstract:
This bachelor theses deals with investments in development projects issue. Choosing the right investment is not easy, necessary are well prepared documents and effective evaluation of the investment plan. Firstly, in the theoretical part, are characterised the basic terms related to the issue and described individual static and dynamic methods of assessment of investment projects. Furthermore, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Tomáš Fuňka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní