Mgr. Petr Zatloukal

Diplomová práce

Copyright a jeho budoucnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví

Copyright and its future in aspect of protection of intellectual property
Anotace:
Má práce „Copyright a jeho budoucnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví“ popisuje vývoj autorského práva jako evoluční, kontinuální proces, který doposud po celou dobu své existence úzce korespondoval s rozvojem společnosti, zejména pak s vývojem technologie. Práce popisuje nejvýznamnější okamžiky ve vývoji autorského práva od prvopočátku lidské tvořivosti do dnešních dob. Cílem mé práce je …více
Abstract:
My work „Copyright and its future in aspect of protection of intellectual property“ describes the process of developing of copyright law as an evolutional process. This process is closely associated with a development of society, especially with a technological development. I describe the most important moments in the process of developing of copyright since the first signs of human creativity till …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta