Bc. Radek Chalupa

Diplomová práce

Využití externích systémů spolupracujících s flash animacemi

The use of external systems cooperating with Flash animations
Anotace:
Diplomová práce „Využití externích systémů spolupracujících s flash animacemi“ se zabývá využitím ICT ve spolupráci s reálnými systémy ve výuce. Porovnává klasický způsob výuky s výukou vedenou pomocí Adobe Flash animace a externího systému v odborném výcviku. Klasickým způsobem výuky rozumíme tradiční výuku vedenou pedagogem s použitím ICT pro prezentační projekci obrazového materiálu . Výzkum je …více
Abstract:
Diploma thesis „ The exploitation of external systems cooperative with Flash animation" deal with usage ICT in cooperation with real systems in education. This work compares classical way education with education led by the help of Adobe Flash animation and external system in special training. Classical way of education we understand an academic education led by the pedagogue with using of ICT for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta