Theses 

Právo a násilí. Vybrané teorie vztahu práva a násilí – Mgr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Rigorózní práce

Právo a násilí. Vybrané teorie vztahu práva a násilí

Anotace: Rigorózní práce popisuje některé teorie zabývající se vztahem práva a násilí, které zejména vycházejí z právního myšlení dvacátého století. Popisuje především ty teorie, které se zabývají násilím, které stojí za právem; násilím, které je zdrojem práva a právo ovlivňuje.

Abstract: This diploma paper describes some theories dealing with relationship between law and violence. Theories charactered in paper originate mostly from legal thought of 20th century and desrcibe especially violence influencing law, the violence behind law. This rather metaphysical violence is according to those theories that, what enables law to be.

Klíčová slova: Násilí, právo, filosofie práva, violence, law, philosophy of law, právo jako metafora, law as a metaphor

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2006

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz