Gabriela Pešková

Bakalářská práce

Význam a úloha gastronomických služeb v hotelu

The importance and role of gastronomic services at hotel
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá významem a úlohou gastronomických služeb v hotelu. Práce je teoreticko-aplikačního charakteru. V teoretické části je objasněn pojem hotel, jeho kategorizace, klasifikace, členění hotelů a jejich organizační struktura. Dále je v práci popsán stravovací úsek hotelu, jeho funkce, organizace, standardy a nároky na pracovníky. Druhá (praktická) část této práce je rozdělena na …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the importance and role of catering services at the hotel. The work is theoretical and applied nature . In the theoretical part, the concept hotel, its categorization , classification , classification of hotels and their organizational structure . The study also describes the eating section of the hotel, its functions , organization , standards and demands on workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Vladimír Filip

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví