Bc. Pavlína Filová, DiS.

Diplomová práce

Návrh efektivnější nákupní strategie CDC Data s.r.o.

The suggestion of more effective purchase strategy of the company CDC Data s.r.o.
Anotace:
Práce se zabývá problematikou strategického nákupu ve firmě CDC Data s.r.o., Brno. Byl zhodnocen současný stav nákupní strategie, provedena analýza, doporučeny změny a navrženo zlepšení činností, které má firma v rámci zefektivnění nákupní strategie realizovat.
Abstract:
The issue of strategic purchasing in company CDC Data s.r.o., Brno has been discussed in this thesis. The state of strategic purchasing has been evaluated and analysed and improvements within realisation of more effective purchasing strategy has been recommended and suggested in the thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Michael Vojtek
  • Oponent: Ing. David Král, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting