Tomáš Silnica

Bakalářská práce

Editační možnosti programů pro střih videa při tvorbě videoklipu

The Editing Capabilities of Computer Programs in Creating a Video Clip
Anotace:
Cílem bakalářské práce je porovnat editační možnosti programů na úpravu videa. Teoretická část práce popisuje princip digitalizace obrazového i zvukového záznamu, uvádí základní parametry videa i zvuku, které je možné využít při vytváření videoklipů a jejich následné prezentaci, a vysvětluje základní pojmy používané při editaci videa. Praktická část se skládá z podrobného popisu vybraných programů …více
Abstract:
The aim of thesis is to compare the editing capabilities of programs for video editing. The theoretical part describes the principles of digitizing video and basic parameters of the video, which can be used when creating movies and their subsequent presentation, and explains the basic concepts used in video editing. The practical part consists of a detailed description of the selected programs to video …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015
Zveřejnit od: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Pleva

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Silnica, Tomáš. Editační možnosti programů pro střih videa při tvorbě videoklipu. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe