Bc. Daniela Rusová

Diplomová práce

Akruální princip v účetnictví veřejného sektoru

Accrual principle in the public sector accounting
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit implementaci akruálního principu do veřejného sektoru v České republice. První kapitola je zaměřena na definování základních pojmů. Následující část práce charakterizuje vedení účetnictví u organizačních složek státu do roku 2010. Třetí kapitola popisuje změny, které byly zavedeny reformou účetnictví. Tato část obsahuje hlavní principy a cíle reformy a především …více
Abstract:
The aim of this Diploma thesis is to assess implementation of accrual principle to the public sector accounting in the Czech Republic. The first chapter is focused on giving a definition of basic terms. Next part of thesis defines books keeping of government departments till 2010. The third chapter describes changes which were established with accounting reform. This part contains main principles and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Kvapilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta