Mgr. Luděk Ondráček

Bachelor's thesis

Tréninkový plán florbalistů v přípravném období zaměřený na zlepšení rychlosti, výbušnosti a práce dolních končetin

Training plan for floorball players in preparing period specialized for improvement speed, explosive vigour and footvork
Abstract:
ONDRÁČEK, Luděk: Tréninkový plán florbalistů v přípravném období zaměřený na zlepšení rychlosti, výbušnosti a práce dolních končetin. Bakalářská práce. Brno: MU FSpS, 2008, 45 s. V naší práci se snažíme vytvořit tréninkový plán a cvičení na rozvoj rychlostních schopností extraligových florbalistů v přípravném období.
Abstract:
ONDRÁČEK, Luděk: Training plan for floorball players in preparing period specialized for improvement speed, explosive vigour and footwork. Bachelors work. Brno: MU FSpS, 2008, 45 l. In our work we try to create training plan and practice for progress speed skills of extra league floorball players in preparing period.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Petr Žůrek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií