Daniela KŘÍŽOVÁ

Bakalářská práce

Krizové situace a jejich řešení v činnosti strážníků MP Praha

Crisis Situations and their Management in Operation Activities of the Prague Municipal Police Officers
Anotace:
Cílem bakalářské práce je upozornit na existenci krizových situacích v činnosti strážníků jednak obecně a jednak na modelu konkrétního útvarů Městské policie hlavního města Prahy (Poříční útvar) ukázat jak je krajní krizová situace (povodně) řešena pracovníky tohoto útvaru. Včetně dopadů této krizové situace jako dynamický fenomén, který individuálně ovlivňuje životy jak strážníků, tak další veřejnosti …více
Abstract:
The aim of this work is to point out the existence of crisis situations in the work of police officers, as well as to show both in general and on the particular model of the municipal police department of the City of Prague (river police department) how extréme situation (floods) is solved by the staff of this department, including the impact of this crisis situation as an dynamic phenomenon that individually …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽOVÁ, Daniela. Krizové situace a jejich řešení v činnosti strážníků MP Praha. Uherské Hradiště, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe