Jana PAVELCOVÁ

Bakalářská práce

Krizové situace v rodině - náročné životní situace v rodině při narození dítěte s mentálním postižením

The crisis situations in the family - difficult life situations in the family for the birth of a child with mental handicap
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je dokázat, že narození handicapovaného dítěte patří k nejtraumatičtějším situacím v rodině. Často dochází k rozpadu rodiny a dítě zůstává v péči jednoho z rodičů, většinou matky. Rozpad manželství je proto častým důvodem k umístění dítěte do ústavní péče. Praktickou část tvoří kazuistiky zaměřené na rodiny, které řešily svou krizovou situaci umístěním dítěte do zařízení …více
Abstract:
The main aim of bachelor thesis is to prove that the birth of a handicapped child is one of the most traumatic situations in the family. The child remains in care of parents mostly mother after the break up of family. The break up of marriage is therefore a common reason for child being placed to the institutional care. The practical part consists of casuistries focusing on the families that deal with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Marta Meconcelli

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVELCOVÁ, Jana. Krizové situace v rodině - náročné životní situace v rodině při narození dítěte s mentálním postižením. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace