Bc. Iva Brzobohatá

Diplomová práce

Komparace příjmu základních živin u rozumově nadaných žáků a žáků běžné populace základní školy

The comparasion of the reception of basic nutrient among intellectually gifted pupils and the pupils of common population at basic school
Anotace:
Anotace Diplomová práce Komparace příjmu základních živin u rozumově nadaných žáků a žáků běžné populace základní školy navazuje na bakalářskou práci Srovnání energetického příjmu žáků ZŠ a kontrolní skupiny žáků ZŠ. Práce se zabývá příjmem základních živin u skupiny rozumově nadaných žáků a kontrolní skupiny žáků z běžné populace. Práce je rozdělena do šesti kapitol. Tři kapitoly jsou teoretické, …více
Abstract:
Annotation The master thesis The comparasion of the reception of basic nutrient among intellectually gifted pupils and the pupils of common population at basic school continue the bachelor thesis Compare of energic receiving by intellectually gifted pupils at primary schools and control groups of pupils at primary schools. The master thesis deals with reception of basic nutrient among intellectually …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Martina Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta