Bc. Michaela Horáková

Diplomová práce

Narušená komunikační schopnost při Parkinsonově chorobě

Communication disability in Parkinson's disease
Anotace:
Diplomová práce se zabývá charakteristikou narušené komunikační schopnosti doprovázející Parkinsonovu chorobu. V její teoretické části jsou s využitím dostupné odborné literatury zpracovány současné poznatky o tomto neurodegenerativním onemocnění a o možnostech jeho terapeutického ovlivnění s důrazem na logopedickou intervenci jakožto nezbytnou součást komplexní rehabilitační péče o osoby s Parkinsonovou …více
Abstract:
The thesis deals with the characteristics of communication disability in Parkinson´s disease. The theoretical part based on analysis of available professional literature describes current knowledge of this neurodegenerative disease and the therapeutical options with emphasis on speech and language intervention as a necessary part of comprehensive rehabilitation in people with Parkinson's disease. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta