Bc. Monika Smetanová

Diplomová práce

English Language Learning and Speech Problems in Czech Young Learners as Viewed by Speech Therapists

English Language Learning and Speech Problems in Czech Young Learners as Viewed by Speech Therapists
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou názorů logopedů na problematiku výuky anglického jazyka u žáků mladšího školního věku, které současně podstupují logopedickou péči. Práce obsahuje tři teoretické kapitoly. První rozebírá možnosti, kde a od jakého věku se mohou jedinci k výuce anglického jazyka v České republice dostat. Druhá kapitola kromě organizace logopedické péče v České republice řeší také určité …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of speech therapists' perspectives on the issue of teaching English to very young learners who are simultaneously undergoing speech therapy. The thesis contains three theoretical chapters. The first discusses the possibilities where and from what age individuals can access English language learning in the Czech Republic. The second chapter, in addition to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta