Mgr. Kateřina Minaříková

Master's thesis

Organizace muzea v kontextu výchovy a vzdělávání - Případová studie Polského Muzea Sztuki

Museum Organisation in the Educational Context with Case Study of Polish Muzeum Sztuki
Abstract:
Diplomová práce s názvem Organizace muzea v kontextu výchovy a vzdělávání s případovou studií polského Muzea Sztuki se věnuje otázkám edukačního potenciálu muzea z pohledu jeho organizace. Nastiňuje vývoj, proměny a tendence muzejní a galerijní edukace v českém prostředí. Pracuje s případovou studií jako příkladem dobré praxe, kdy prostřednictvím analýzy edukační činnosti polského Muzea Sztuki ilustruje …more
Abstract:
The diploma thesis titled Museum organisation in the educational context with the case study of Polish Muzeum Sztuki deals with issues of the educational potential of the museum from the perspective of its organization. It outlines the development, changes and tendencies of museum and gallery education in the Czech environment. Presented case study as an example of good practice is illustrating the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Dagmar Koudelková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta