Dominika Mrázková

Bakalářská práce

Tabakismus a alkoholismus žáků střední školy

Anotace:
Bakalářská práce „Tabakismus a alkoholismus u žáků střední školy“ se zaobírá problematikou užívání tabákových výrobků a konzumování alkoholu u žáků konkrétní střední odborné školy a u blízkého okolí žáků. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. První část, teoretická, čerpá z odborné literatury a jejím úkolem je vymezení základních pojmů. Druhá část je empirického charakteru. Základem …více
Abstract:
The Bachelor thesis "Tobaccoism and Alcoholism among High School Students" deals with the tobacco and alcohol misuse among technical secondary school students in their surroundings. The thesis is divided into two parts, a theoretical one and an empirical one. First chapters of the thesis present the theoretical introduction into the topic. The second part - empirical one - discusses results of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/fo3qqv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty