Bc. Eva Synková

Diplomová práce

Fúze a akvizice a jejich specifika a význam pro současnou etapu vývoje finančních trhů

Mergers and Acquisitions and Their Specific and Relevance for the Current Development of Financial Markets
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá dopodrobna tématem fúzí a akvizic, jejich dosavadním i možným budoucím vývojem. V první, teoretické části, se zabývá vysvětlením, proč je toto téma tak aktuální, tedy proč se jím zabývá každá společnost, která chce expandovat a rozšiřovat se. V další kapitole jsou rozebrány důvody, které investory vedou k nákupu. Patří mezi ně jak důvody strategické, finanční, ale i personální …více
Abstract:
This diploma thesis deals in details with the topic of mergers and acquisitions, their current and potential future development. In the first, theoretical, part it is concerned with explaining why this subject is so topical, that is why every company that wants to expand is interested in it. In the next chapter the reasons that lead the investor to purchase are discussed. These include the strategic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.