Theses 

Transdukce DNA do recipientních kmenů rodu Staphylococcus necitlivých k lytickému účinku transdukujícího bakteriofága – Bc. Sabina Stříbná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Sabina Stříbná

Diplomová práce

Transdukce DNA do recipientních kmenů rodu Staphylococcus necitlivých k lytickému účinku transdukujícího bakteriofága

Transduction of DNA in using recipients strains of the genus Staphylococcus insensitive to the lytic action of transducing phage

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na studium transdukce genů pro rezistenci k antibiotikům a těžkým kovům u druhu S. aureus. Vzhledem k vysokému podílu temperovaných bakteriofágů na horizontálním přenosu genů (HGT), je transdukce považována za jednu z hlavních hybných sil evoluce stafylokoků. Bakteriofágy byly vždy spojovány pouze s malým počtem hostitelů, na kterých jsou schopny růst. Na druhou stranu přenos bakteriální DNA není spojen s množením fága na daném kmeni, což by mohlo vést k diskretním přenosům do kmenů necilitvých k transdukujícímu fágu. Přenos zprostředkovaný fágy by mohl probíhat i u přirozeně se vyskytujících klinických izolátů, které jsou obecně často necitlivé k lytickému účinku fága a mohl by významně přispívat k šíření genů virulence a rezistence. Práce napomáhá ke zjištění, že transdukce probíhá i na pozadí necitlivosti recipientních kmenů.

Abstract: This diploma thesis is focused on the study of transduction genes for resistance to antibiotics and heavy metals in the S. aureus species. Due to the high proportion of moderate bacteriophages on the horizontal gene transfer (HGT), transduction is considered to be one of the primary driving forces of staphylococcal evolution. Bacteriophages was always associated with a very narrow host range that can support their growth. On the other hand, transfer of the bacterial DNA is not linked with the phage reproduction on certain strain which can lead to the „silent transfer“ in strains insensitive to transducing phage. Phage-mediated transfer could occur in natural clinical isolates often insensitive to the lytic action of phage and could significantly contribute to the spread of virulence and resistance genes. The thesis contributes to the finding that transduction occurs also in background of nonsusceptible recipient strains.

Klíčová slova: transdukce, Staphylococcus aureus, bakteriofágy, transduction, bacteriophage

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:56, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz