Mgr. Jana Kořínková

Diplomová práce

Moravské piety konce 14. a počátku 15. století

Moravian Pietas of the Late 14th and the Beginning of 15th Century
Anotace:
Text diplomové práce je soustředěn na tematiku moravských kamenných piet datovaných na konec 14. a počátek 15. století. Jedná se o piety z kostela sv. Tomáše v Brně a Lutína, pietu z kostela sv. Ignáce v Jihlavě, tzv. Křivákovu pietu, pietu z kostela sv. Michala v Brně, pietu z kostela sv. Bartoloměje v Moravském Krumlově a pietu z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Poslední dvě jmenovaná díla patřila …více
Abstract:
The text deals with stone sculptures of pietas nowadays located in the space of Moravia that have been dated back to the end of 14th and the beginning of 15th century. Namely they consider the following: pieta of st. Thomas church in Brno, pieta of Lutin, pieta of st. Ignatius church in Jihlava, the so called Krivak pieta, pieta of st. Michael church in Brno, pieta of st. Bartholomeus church in Moravsky …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Dějiny umění

Práce na příbuzné téma