Bc. Andrea Ondrášková

Bakalářská práce

Enterální výživa u kriticky nemocných z pohledu sestry

Enteral nutrition in critically ill patients from the perspective of nurses
Anotace:
Bakalářská práce zjišťuje jaké jsou znalosti sester v oblasti enterální výživy u kriticky nemocných. V teoretické část jsou shrnuty základní informace o entrální výživě a vybraných kritických stavů. Výzkumná část je zaměřená na základní pojmy enterální výživy a její podávání v praxi. Dále zjišťuje, u kterých onemocnění se podávají vybrané enterální přípravky.
Abstract:
Bachelor thesis investigates how the knowledge of nurses in the field of enteral nutrition in critically ill patients. In the theoretical part summarizes basic information on enteral nutrition and selected critical conditions. The research part is focused on basic concepts of enteral nutrition and its use in practice. It also investigates, in which the disease is made selected enteral products.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Iveta Zimová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta