Ing. Jan TLUČHOŘ

Disertační práce

Vliv cestovního ruchu na regionální rozvoj

The influence of tourism on the development of a region and businesses in that region
Anotace:
Disertační práce "Vliv cestovního ruchu na rozvoj regionu a podniků v něm působících" je zaměřena na vzájemné vztahy vnějšího prostředí a podniků, které poskytují služby cestovního ruchu. S ohledem na charakter produktů v oblasti turismu jsou v práci řešeny především aspekty regionálního a odvětvového prostředí ve vztahu k podnikům. Cílem této disertační práce je návrh postupu analýzy vnějšího prostředí …více
Abstract:
The thesis "The influence of tourism on the development of a region and businesses in that region" is aimed on the mutual relations between external environment and businesses providing services in tourism. With regard on the character of tourism product, the facets of regional and branch environment in the relation to businesses The objective of this thesis is the proposal of procedure of external …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2011
Zveřejnit od: 22. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 3. 2012
  • Vedoucí: Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TLUČHOŘ, Jan. Vliv cestovního ruchu na regionální rozvoj. Plzeň, 2011. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management