Milan WAGNER

Bakalářská práce

Návrh malé vodní elektrárny v lokalitě Zubrnice

The project of the small water power station in Zubrnice
Anotace:
Milan Wagner: Návrh malé vodní elektrárny v lokalitě Zubrnice, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojů a energetiky, Ústí nad Labem 2019, 50 s. Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá návrhem nového soustrojí vodní turbíny pro efektivní a ekonomické využití vodního potenciálu původního mlýna. Dále mapuje jednotlivé …více
Abstract:
Milan Wagner: The project of the small water power station in Zubrnice J.E.Purkyně Univerzity in Ústí nad Labem, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machinery and energetics, Ústí nad Labem 2019, 50 p., Thesis head: Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. The bachelor thesis deals with the design of a new turbine for efficient and economical use of the original water mill's potential. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WAGNER, Milan. Návrh malé vodní elektrárny v lokalitě Zubrnice. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta strojního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Energetika / Energetika - teplárenství