Bc. Tomáš Hlaváč

Diplomová práce

Význam útvaru nákupu pro řízení pracovního kapitálu

Value of the procurement department for the working capital management
Anotace:
Pracovní kapitál je velmi důležitý ukazatel pro finanční řízení podniku. Úkolem finančního ředitele je pravidelné sledování a optimalizování jeho výše takovým způsobem, aby podnik disponoval dostatečným množstvím finančních prostředků pro případ ekonomických výkyvů a zároveň nezatěžoval podnik zbytečnými náklady. Pracovní kapitál lze ovlivnit pouze skrze jeho jednotlivé složky. Práce se podrobněji …více
Abstract:
The working capital is a very important index for financial management of firms. The target of the chef finance is continues watching and optimization its amount to hold an enough cash in a company for cases of fluctuation and at the same time not to increase useless costs of the company. The working capital can be influenced only by its elements and this thesis works with elements, which are influenced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Marek Cozl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Gabriela Dlasková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní