Bc. David Šístek

Bakalářská práce

Řízení cash flow ve vybraném podniku

Cash flow management in a selected company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá řízením cash flow vybraného podniku. Efektivní řízení cash flow je elementární součástí celého procesu řízení podniku. Management a optimální nastavení všech položek cash flow je důležitým předpokladem pro udržitelnost podniku, dosažení a udržení dobré pozice na trhu a dosažení pozitivních výsledků jeho hospodářské činnosti.
Abstract:
The bachelor thesis deals with cash flow management in a selected company. Effective cash flow management is an essential part of the entire business management process. Management and optimal setting of all cash flow items is an important prerequisite for the sustainability of the company, achieving and maintaining a good position on the market and achieving positive results of its economic aktivity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2021
  • Vedoucí: Ing. David Mareš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.